Kaha Baindurashvili23.03.2021

Independent Directors Association member, Kaha Baindurashvili's interview with civil.ge.

See the link: www.civil.ge