09საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა "კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი"-ს პროექტი გამოაქვეყნა. 

იხილეთ ბმული: www.nbg.gov.ge