12019 წლის 4 ივლისს დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანებასა და საქართველოში ერთ-ერთ ლიდერ, კერძო კაპიტალის ფონდ „სინერჯი კაპიტალს“ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. მემორანდუმი ითვალისწინებს მხარეების მიერ აქტიურ თანამშრომლობას კორპორაციული მართვის მაღალი სტანდარტების დასანერგად საქართველოში.